Lezingen en beurzen

Beurs

Ouders Natuurlijk Beurs: lezing

Anders Luisteren geeft de lezing Intuïtie in opvoeding op de Ouders Natuurlijk Beurs op 15 juni 2019 in Arnhem.

› Meer over de Ouders Natuurlijk beurs

Steeds meer ouders vinden de weg naar een Luisterkindwerker. Ze willen weten wat er écht in hun kind leeft. Waar het behoefte aan heeft en hoe problemen opgelost kunnen worden. Ze willen hun kind beter begrijpen. Met de Luisterkindmethode luister je op een andere, intuïtieve, manier én op afstand naar een kind. Wat je dan hoort is advies op maat, aangeleverd door het kind zelf. Inmiddels zijn er al duizenden kinderen en hun ouders mee geholpen.

Intuïtief luisteren in de dagelijkse omgang met kinderen is een stuk moeilijker. Intuïtie wordt makkelijk overschreeuwd door (onbewuste) oordelen en overtuigingen. Dat maakt je doof voor de innerlijke stem van je kind, weet ik uit ervaring als adoptiemoeder. En dan kun je niet zomaar weten wat wijsheid is.


Middels bewustwording en oefening kun je intuïtiever voor de innerlijke stem van je kind worden. In deze lezing leg ik uit wat belangrijk is om te weten, en wat je concreet kunt doen. Mijn missie is om (aanstaande) ouders te motiveren en te inspireren om de opvoedkunstenaar in zichzelf tot bloei te laten komen. Dan kun je als ouder wonderen verrichten, werkelijk waar!

Lezingencyclus

Intuïtief luisteren
in opvoeding & onderwijs

Elke derde woensdag van de maand 20.00 - 22.00 uur
Inloop met thee en koffie vanaf 19.30 uur 

Data 2018: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december
Data 2019: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei , 19 juni

Locatie:
Christengemeenschap Groningen
Lauwerstraat 3 
9725HD Groningen 

Kosten:
op basis van vrijwillige bijdrage

Opgave:

› Stuur een e-mail om je op te geven

Beurs

Puur en Hecht beurs Groningen

Anders Luisteren was aanwezig op de Puur en Hechtbeurs met boeken van abc-antroposofie op 7 juli 2018.

› Meer over de Puur & Hecht beurs

© 2018 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl