Lezingen en beurzen

Lezingencyclus

Intuïtief luisteren
in opvoeding & onderwijs

Elke derde woensdag van de maand 20.00 - 22.00 uur
Inloop met thee en koffie vanaf 19.30 uur 

Data 2018: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december
Data 2019: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei , 19 juni

Locatie:
Christengemeenschap Groningen
Lauwerstraat 3 
9725HD Groningen 

Kosten:
op basis van vrijwillige bijdrage

Opgave:

› Stuur een e-mail om je op te geven

Steeds meer ouders vinden de weg naar een Luisterkindwerker. Ze willen weten wat er écht in hun kind leeft. Waar het behoefte aan heeft en hoe problemen opgelost kunnen worden. Ze willen hun kind beter begrijpen. Met de Luisterkindmethode luister je op een andere, intuïtieve, manier én op afstand naar een kind. Wat je dan hoort is advies op maat, aangeleverd door het kind zelf. Inmiddels zijn er al duizenden kinderen en hun ouders mee geholpen.

Intuïtief luisteren in de dagelijkse omgang met kinderen is een stuk moeilijker. Dan storen persoonlijkheden, gedrag en onze manier van denken. Intuïtief luisteren kan door iedereen ontwikkeld worden. Daar is bewustwording en oefening voor nodig.

In deze lezing leg ik uit hoe de Luisterkindmethode werkt en deel ik ervaringen uit mijn praktijk. Verder deel ik inzichten en oefeningen uit onder andere: Steinerpedagogie, geweldloze communicatie, mindful communiceren en de wet van aantrekking. De Luisterkindmethode laat zien dat wij op het gebied van intuïtief luisteren een enorm potentieel hebben. Dat motiveert en inspireert om de opvoedkunstenaar in onszelf tot bloei te laten komen.

Beurs

Puur en Hecht beurs Groningen

Anders Luisteren was aanwezig op de Puur en Hechtbeurs met boeken van abc-antroposofie op 7 juli 2018.

› Meer over de Puur & Hecht beurs

© 2018 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl