andersluisteren01

Inspiratie: verder lezen

Kohler

Henning Köhler

In deze boeken beschrijft Henning Kohler oefeningen die je kunt doen om het ware wezen van je kind steeds beter te kunnen beluisteren. Köhler noemt dit wezen de engel van het kind. Hij raadt ouders aan die engel tot bondgenoot te maken in de opvoeding, om zo een spirituele opvoeding te ontwikkelen. Dan kun je maatwerk leveren. In deze tijd komen de behoeftes van kinderen meer en meer onder druk te staan. Steeds meer kinderen reageren hierop met onbegrepen gedrag, met alle gevolgen van dien. De noodzaak om kinderen in hun ware wezen te begrijpen, wordt steeds groter, aldus Köhler.

Soesman

Albert Soesman

Huisarts Albert Soesman behandelt in dit boek uitgebreid de ik-zin en hoe die ontwikkeld kan worden. De ik-zin is het zintuig waarmee we het ware wezen van de ander kunnen waarnemen. Het boek is bovendien een hele toegankelijke, verfrissende en humoristische inleiding in de antroposofie.

Rosenberg

Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg heeft een proces bedacht om mensen in staat te stellen trouw te blijven aan wat hij als de ware aard van mensen ziet: bij willen dragen aan het welzijn van elkaar. Hij noemde dat geweldloze communicatie. Het doel van geweldloze communicatie is een vorm van spiritualiteit in ons dagelijkse leven, onze relaties en onze politieke activiteiten te integreren. De kern is om behoeftes achter gedrag en woorden te leren beluisteren. Op die manier kunnen we tot oplossingen komen waar we met ons gewone denken niet bij kunnen. Deze vorm van communicatie is helemaal in lijn met Anders-Luisteren en is zeer effectief gebleken om conflicten constructief op te lossen.

Begrijpen

Kinderen begrijpen

Om kinderen in hun ware wezen te leren begrijpen helpt het om het Anders-Luisteren te ontwikkelen. Daarnaast is een algemeen begrip van wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling van wezenlijk belang. In deze prachtige webwinkel vind je veel boeken die daarbij kunnen helpen.

www.abc-antroposofie.nl


© 2018-2021 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl