activiteiten

Activiteiten

lezingen

Ik geef regelmatig lezingen op beurzen en scholen (ouders en studiedagen voor leerkrachten) over intuïtie in opvoeding en onderwijs.

Steeds meer ouders vinden de weg naar een Luisterkindwerker. Ze willen weten wat er écht in hun kind leeft. Waar het behoefte aan heeft en hoe problemen opgelost kunnen worden. Ze willen hun kind beter begrijpen. Met de Luisterkindmethode luister je op een andere, intuïtieve, manier én op afstand naar een kind. Wat je dan hoort is advies op maat, aangeleverd door het kind zelf. inmiddels heb ik hiermee al veel ouders kunnen helpen.

Intuïtief luisteren in de dagelijkse omgang met kinderen is een stuk moeilijker. Intuïtie wordt makkelijk overschreeuwd door (onbewuste) oordelen en overtuigingen. Dat maakt je doof voor de innerlijke stem van een kind, weet ik uit ervaring als adoptiemoeder. En dan kun je niet zomaar weten wat wijsheid is.

Middels bewustwording en oefening kun je intuïtiever voor de innerlijke stem van je kind worden. In deze lezing leg ik uit wat belangrijk is om te weten, en wat je concreet kunt doen. Mijn missie is om (aanstaande) oudersen leerkrachten te motiveren en te inspireren om de opvoedkunstenaar in zichzelf tot bloei te laten komen. Dan kun je als ouder wonderen verrichten, werkelijk waar!

Meer weten over intuïtie in opvoeding en onderwijs?
Ik kom graag vertellen!

© 2022 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl