andersluisteren

Anders Luisteren

De basis van de Luisterkindmethode is een andere manier van luisteren, Anders-Luisteren. Het is de intuïtieve, spirituele dimensie van communicatie. We zijn ons er meestal niet van bewust dat we het gebruiken. Je kent het vast wel: je denkt aan iemand die je heel lang niet gezien hebt en even later krijg je een berichtje van die persoon. Dan ben je anders, intuïtief, aan het luisteren. Het luisteren gaat niet via onze oren en ogen, maar via een ander zintuig. De informatie die je daarmee opneemt, komt in je bewustzijn via je intuïtie. Het zintuig is bij iedereen aanwezig en we gebruiken het allemaal in meer of mindere mate. Net als de andere zintuigen, kan ook dit zintuig ontwikkeld worden.

Om intuitief luisteren te kunnen verklaren is een spiritueel mensbeeld nodig. Het drieledig mensbeeld, dat onder andere Steiner beschrijft, is daarvoor zeer bruikbaar. Mensen hebben behalve een lichaam ook een ziel en een geest. De geest is het onvergankelijke, ware wezen van de mens. Het is in ontwikkeling en bouwt in elk aardeleven een nieuw lichaam en nieuwe ziel open weet dus alles van de mens. Dat deel van de geest dat zich in het lichamelijke uitdrukt, is de persoonlijkheid. De ziel fungeert als boodschapper tussen lichaam en geest. Via de geest staan mensen met elkaar en met de geestelijke wereld in verbinding. 

Steiner noemde het zintuig waarmee we Anders-Luisteren de ik-zin. Het is het zintuig waarmee we het ware wezen – het IK, of het Hogere Zelf – van de ander kunnen waarnemen. De Duitse kinderpsycholoog en opvoedingsconsulent Henning Köhler beschrijft het in zijn boek ‘moeilijke kinderen bestaan niet’ als volgt: ‘Een volledig ontwikkelde ik-zin is het vermogen om het onaangetaste en onaantastbare ‘hogere ik’ van de medemens waar te nemen. Hierbij is het hele lichaam van de waarnemer – van zijn adem tot aan de stofwisseling – de klankschaal waarin de ander kan klinken en daardoor anders blijft, maar niet vreemd is. Deze waarnemingskwaliteit heeft direct genezende krachten.’

Met de Luisterkindmethode is dit Anders-Luisteren op afstand al mogelijk. De andere zintuigen worden dan veel minder geprikkeld in vergelijking met het directe contact. Bovendien storen op afstand de persoonlijkheden en het gedrag niet. Daardoor kun je beter luisteren. De resultaten van Luisterkindmethode laten de enorme potentie van Anders-Luisteren zien. Anders-Luisteren is geen science fiction, het is realiteit en kan tot een ommekeer in ons sociale verkeer leiden. Sociale vernieuwing. 
© 2022 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl