Jacqueline schrijft

De Luisterkindmethode

Demethode

De methode

Met de Luisterkindmethode kan ik op afstand het ware wezen van een kind beluisteren. In dat wezen ligt alle kennis van het kind besloten. Het ware wezen van een kind is altijd heel, ook al heeft het een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking. Het voordeel van deze methode is dat ik kinderen niet hoef te zien. Ze kunnen in hun eigen omgeving blijven en het is dus niet belastend voor hen.

De basis van de Luisterkindmethode is een onbewuste, andere manier van luisteren, Anders-Luisteren. De Luisterkindmethode is er op gericht om deze onbewuste manier van communiceren bewust te maken. Zichtbaar en concreet; op schrift. In een zogenaamde Luisterkindafstemming. 

Luisterkind logo
hoewerkthet1

Hoe werkt het?

Door een foto te observeren, komt er een stroom van intuïtieve gewaarwordingen op gang die ik woorden geef en opschrijf. Vaak begint een afstemming met een schets van de persoonlijkheid. Zo staat het kind in het leven. Daarna komen de worstelingen in de ziel aan bod. Vervolgens worden diep in de ziel, vanuit het ware wezen, de inzichten en oplossingen aangereikt.

De afstemming kan een beschrijving zijn van het gesprek dat zich ontvouwt. Het kan ook in gespreksvorm worden opgeschreven. Tijdens een afstemming wordt duidelijk wat de beste vorm is. Dat verschilt per kind. De vragen die ouders hebben worden in dit gesprek meegenomen. Mijn ervaring is dat het ware wezen van een kind weet waar de prioriteiten liggen. Daaromheen ontvouwt zich een gesprek. Zo worden vragen beantwoord. Als vragen geen prioriteit hebben, worden ze niet beantwoord. Afhankelijk van de vorm kan een afstemming rond de zes of twaalf A4-vellen beslaan.

Beelden

Beelden

Er kunnen tijdens de afstemming storende beelden naar voren komen. Dat zijn beelden die het kind diep in zich draagt en die onbewust het gedrag beïnvloeden. Vaak zijn het beelden uit vorige levens. Tijdens de afstemming kan zo’n beeld veranderd worden in een constructief, dienend beeld. Het kan ook zijn dat zich storende energieën aandienen. Die kunnen tijdens de afstemming via visualisaties verwijderd worden.

Bij de afstemming schrijf ik een begeleidende brief. Hierin staat de kern van de boodschap van de afstemming. De brief en de afstemming stuur ik op naar het huisadres. Een kopie stuur ik via de mail.

Kracht

Kracht

Dat ouders hun kind kunnen herkennen in een afstemming heeft een krachtige werking. De aanwijzingen die het kind geeft om problemen op te lossen kunnen daardoor door ouders makkelijker worden opgepakt. Een Luisterkindafstemming sterkt de wil van ouders om het ook op die manier te willen proberen.

Een ander krachtig effect van een Luisterkindafstemming is dat het de blik van de ouders naar hun kind toe milder en liefdevoller wordt. Kinderen reageren hier op door meer te laten zien wie ze werkelijk zijn. In een afstemming laat het kind zijn ware wezen zien, hoe erg het in het dagelijkse leven ook worstelt.

De werking van een afstemming kan versterkt worden als ouders een afstemming regelmatig teruglezen. Dan kan het beeld van het ware wezen van hun kind sterker en sterker worden. Dat beeld kan dan ook blijven bestaan als het zwaar is. Door je blik steeds vaker te richten op dat ware wezen, kun je het steeds beter beluisteren. Je zult dan steeds vaker intuïtief het goede doen. Steiner gaf indertijd soortelijke aanwijzingen in zijn Heilpedagogische cursus. De Duitse orthopedagoog en opvoedingsconsulent Henning Köhler beschrijft ze heel toegankelijk in zijn, in het Nederlands vertaalde, boeken. Als basis voor een spirituele opvoeding.

Rolouders

Rol van de ouders

Tijdens de afstemming kan er al veel positiefs gebeuren voor een kind. Ouders zien dan gedragsveranderingen en dat is natuurlijk prachtig. Toch is de grootste rol voor de ouders of verantwoordelijke verzorgers weggelegd. Zij zijn het die hun kind helpen met het vervullen van zijn of haar behoeftes. Zij kunnen daar zelf een rol in spelen en kunnen hun kind uitleggen aan de omgeving en school. Zij kunnen ook medische zorg of onderzoek nodig achten. Een Luisterkindafstemming helpt om aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van het kind.

Confronterend

Confronterend

Ouders dienen er rekening mee te houden dat kinderen hun ontwikkelingskansen spiegelen. Het kan best confronterend zijn wanneer je leest dat jouw kind iets van jou nodig heeft. Iets dat je niet zo één, twee, drie kunt bieden. Of dat jouw kind iets van school nodig heeft dat niet zo makkelijk te realiseren is. Mijn ervaring is dat de boodschap van het kind altijd mild en vol vertrouwen is. De intentie om een kind te willen helpen, zet al veel in gang. Het focussen op de behoeftes van jouw kind, die van jezelf en eventueel die van andere betrokkenen is van groot belang. Hierdoor kom je meer open te staan voor intuītieve oplossingen, waar je met je denken niet zomaar bij kunt. Marshall Rosenberg, de grondlegger van de geweldloze communicatie, beschrijft dit fenomeen als de spirituele dimensie van geweldloze communicatie.

Om meer inzicht in hun eigen behoeftes en ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen, vragen sommige ouders een afstemming voor henzelf aan. Met die inzichten kunnen zij zichzelf en hun kind beter helpen. 

Ouders

Ervaringen van ouders

Ouders hebben om zeer diverse redenen een afstemming voor hun kind bij mij aangevraagd. Veelal gaat het om kinderen die hun ouders en de omgeving laten zien dat er geleerd mag worden. Wat er in een afstemming naar voren komt is heel divers. Kinderen laten bijvoorbeeld weten dat ze veel meer ruimte willen om hun eigen dingen te doen. Ruimte waarin er helemaal niets hoeft. Of dat ze een ander soort onderwijs willen waar ze zelf meer zeggenschap hebben over hoe ze mogen leren. Er zijn ook kinderen die schrikken van de negatieve blikken van mensen. Ze worden daar zenuwachtig en druk van. Er zijn ook kinderen die bang zijn voor nieuwe mensen en onderwerpen. Daardoor zijn ze onzeker en hebben ze bijvoorbeeld moeite met leren. Veel kinderen laten weten dat ouders meer van zichzelf mogen gaan houden of dat oude pijn losgelaten mag worden. De kinderen dragen allemaal op hun eigen manier oplossingen aan. Ik ben elke keer weer ontroerd door de enorme grootsheid die kinderen hierin laten zien.

Mijn ervaring is dat als ouders de afstemming helemaal binnen kunnen laten komen – en dat wat het kind van hen vraagt oppakken – er altijd verbetering in de situatie optreedt. Soms duurt het even voordat een afstemming landt of zien mensen weken later pas dat er al veranderingen in gang gezet zijn. 

© 2024 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl