blog geweldlozecommunicatie

Luisterkind en Geweldloze Communicatie

Door Jacqueline de Groot | Geplaatst op 14 mei 2018

Wat zou ik het mooi vinden als de Luisterkindmethode meer bekendheid zou krijgen. Dat ze bijvoorbeeld in één adem met Geweldloze Communicatie genoemd zou worden. Ze beogen namelijk beiden hetzelfde. Behoeftes achter gedrag beluisteren. Volgens Marshall Rosenberg, de grondlegger van de Geweldloze Communicatie, is het kennen van je eigen behoeftes en die van de ander de basis voor een vreedzame samenleving. Daarvoor dienen we anders te gaan denken. Ik denk dat Luisterkind in dat andersdenkenproces een grote rol kan spelen.

Behoeftes
Behoeftes achter je eigen en andermans gedrag beluisteren is in de praktijk niet eenvoudig. Zeker niet in conflictsituaties. We zijn niet gewend om in termen van behoeftes te denken. We associëren behoeftes hebben met behoeftig, afhankelijk of egoïstisch zijn. Maar alles wat we doen dient maar één doel: het vervullen van onze behoeftes. We zijn ons hier nauwelijks van bewust. Daarom kiezen we ook niet per definitie de meest effectieve strategie om behoeftes te vervullen. Sterker nog, vaak belasten we onszelf, de ander en ons milieu er mee, aldus Rosenberg.
Erfenis
Waarom is behoeftes beluisteren zo moeilijk? Rosenberg verwijst voor het antwoord naar de theoloog en vredesactivist Walter Wink. Het is een erfenis uit het verleden. Mensen zijn eeuwenlang onderdrukt door een kleine minderheid die macht uitoefende. Dit zorgde er voor dat mensen afgesneden raakten van hun behoeftes. Daarvoor in de plaats kwamen behoeftes die regeringen, onderwijs, instituties, kerken, etc de mensen oplegden. Mensen namen aan dat het hun eigen behoeftes waren. Zo raakten ze van zichzelf vervreemd. Dit is ook de reden dat we in termen van goed en slecht, en belonen en straffen zijn gaan denken, aldus Wink.

Synergie
Het focussen op behoeftes wringt dus met onze culturele conditionering. Het zit diep en daarom is het moeilijk. Hier zie ik een grote rol voor Luisterkind weggelegd. Met de luisterkindmethode kun je namelijk behoeftes, en hoe die te vervullen, op een relatief eenvoudige manier inzichtelijk maken. Geweldloze Communicatie kan vervolgens het effect van een Luisterkindafstemming vergroten. Het biedt handvatten om de inzichten van zo’n afstemming met onszelf en anderen te communiceren. Zo kunnen we win-win situaties creëren die leiden tot meer welzijn voor iedereen. Ja, wat zou het mooi zijn als meer mensen dit zouden weten. Zegt het voort!
© 2024 Copyright Jacqueline de Groot, alle rechten voorbehouden | Webdesign en realisatie 100pk.nl